Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Sunda Systems Oy
Y-tunnus: 1907385-9
PL 107
00121 Helsinki
info@sunda.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markku Kiiski
markku.kiiski@sunda.fi
puh. 050 366 6364

3. Rekisterin nimi

Sunda Systems Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Sunda Systems Oy:lle. Henkilötietojen käsittely voi olla joiltakin ulkoistettu ulkopuoliselle palvelutuottajalle esimerkiksi laskutukseen ja maksujen perintään liittyen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Nimi
• Organisaatio
• Y-tunnus
• Osoite
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Tilaustiedot
• Käyttöoikeustiedot
• Suoramarkkinointilupa
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen ja kirjautumisen, tuotetilauksen, tarjouspyynnön, koekäyttöpyynnön sekä kilpailuihin ja asiakaskyselyihin osallistumisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sunda Systems Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja ei toimiteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Kaikki palvelimet ja tietokannat sijaitsevat sertifioiduissa palvelintiloissa. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.

Evästeet

Sunda Systems Oy käyttää palveluissaan evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä lähetetään käyttäjän selaimelle ja se tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Eväste sisältää tietoja, joita käytetään muun muassa helpottamaan palvelun käyttöä ja varmistamaan turvallisuutta. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja. Jos et halua sallia evästeiden käyttöä, voit määrittää selaimesi asetukset niin, että evästeitä ei ladata tietokoneeseesi. On kuitenkin huomioitavaa, että evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa Sunda Systems Oy:n palveluiden toiminnallisuuteen.