Termien kielelliset attribuutit


Sisällysluettelo

1. Yleistä
2. Sanaluokka
3. Taivutus
4. Astevaihtelu
5. Semanttinen toimija
6. Alikategoria

1. Yleistä

Tässä dokumentissa esitellään kielellisiä attribuutteja, joita voidaan antaa englanti-suomi-kääntimen käyttäjäsanastoissa oleville termeille. Oikein asetetut kielelliset attribuutit auttavat käännintä tuottamaan oikeaa ja sujuvaa käännöstä (kuten taivuttamaan suomenkielisen sanan oikein). Useimmissa tapauksissa käyttäjän ei tarvitse asettaa attribuutteja termille vaan kääntimen oletusarvot tuottavat oikean käännöksen.

Kielellisiä attribuutteja voidaan asettaa käyttäjäsanastojen muokkaamiseen tarkoitetulla sanastorieditorilla, joka löytyy käännöspalvelun www-käyttöliittymästä sekä käännössovelluksista. Jos tallennat käyttäjäsanaston ulkoiseen tiedostoon (esim. Excel-tiedostoon), tulevat kielelliset attribuutit näkyviin myös sinne ja ovat muokattavissa.

Käyttäjän omiin sanastoihin liittyvissä kysymyksissä auttaa Sundan tukipalvelu osoitteessa www.sunda.fi/tuki tai tuki@sunda.fi.

2. Sanaluokka

Englanti-suomi-käyttäjäsanastoihin lisättyjen termien sanaluokka voi olla substantiivi, erisnimi, adjektiivi, adverbi tai verbi. Muille kuin adverbeille voidaan asettaa alla olevissa kappaleissa esiteltyjä attribuutteja. Suomi-englanti-käyttäjäsanastoissa sanaluokka on aina substantiivi eikä sanalle voi asettaa muita attribuutteja.

3. Taivutus

Attribuutissa annetaan tietoa termin suomenkielisen käännöksen taivutuksesta. Käännin osaa suurimmassa osassa tapauksista tuottaa oikean suomen taivutuksen automaattisesti, jolloin taivutusta ei tarvitse määrittää. Alla on lueteltu attribuutin eri arvot.

a-päätteisten sanojen monikon partitiivi:

OJA: A->OJA (kirja ⇒ kirjoja, vanha ⇒ vanhoja)
OITA: A->OITA (idea ⇒ ideoita)
IA: A->IA (kuja ⇒ kujia, luja ⇒ lujia)

e-päätteisten sanojen yksikön genetiivi:

EEN: E->EEN (kappale ⇒ kappaleen, terve ⇒ terveen)

i-päätteisten sanojen yksikön genetiivi:

EN: I->EN (kivi ⇒ kiven, pieni ⇒ pienen)
DEN: I->DEN (kausi ⇒ kauden, uusi ⇒ uuden)

s-päätteisten sanojen yksikön genetiivi:

DEN: S->DEN (yhteys ⇒ yhteyden)
KSEN: S->KSEN (kerros ⇒ kerroksen)

Taipumattomille sanoille attribuutin arvo on: Ei taivutusta.

Taipuva adjektiiviattribuutti

Jos termin suomenkielinen käännös sisältää taipuvan adjektiiviattribuutin, tämä voidaan merkitä laittamalla adjektiiviattribuutin perään # (esim. "public network" ⇒ "julkinen# verkko"). Tämä varmistaa, että käännin taivuttaa adjektiiviattribuutin.

4. Astevaihtelu

Tämä on hyvin harvoin tarvittava attribuutti, koska yleensä käännin osaa käsitellä sanojen astevaihtelut automaattisesti. Alla on lueteltu astevaihtelun eri arvot esimerkkeineen.

Normaali: oletusarvo
Ei astevaihtelua: asetetaan, jos käännin virheellisesti tuottaa astevaihtelun sanalle, jolla astevaihtelua ei ole: esim. 'ohje' ⇒ 'ohjeen' (ei 'ohkeen')
Epäsäännöllinen: voidaan asettaa, jos kumpikaan yllä olevista arvoista ei tuota oikeaa astevaihtelua (hyvin harvinainen)

5. Semanttinen toimija

Attribuutti kertoo, esittääkö termi aktiivista vai ei-aktiivista toimijaa. Se voi saada seuraavat arvot:

Eloton: eloton esine tai asia
Ihminen: ihminen tai muu asia, joka kykenee ihmisille ominaisiin henkisiin toimintoihin (uskoa, sanoa, väittää jne.)
Organisaatio: organisaatio (esim. järjestö tai yritys), joka kykenee ihmisille ominaisiin toimintoihin
Eläin: muu luonnon elollinen olento kuin ihminen
Kone: laite tai tietokoneohjelma

Jos arvoksi asetetaan Oletus, käytetään kääntimessä olevaa oletusarvoa, joka on useimmille termeille Eloton.

6. Alikategoria

Tämä attribuutti voi saada arvon Nimike (tai Title), jolloin termi toimii ammattinimikkeiden tai arvonimien tavoin etuattribuuttina termiä seuraavalle erisnimelle. Esimerkkinä tästä on termi "chief executive officer / toimitusjohtaja", jota voi seurata tekstissä henkilönimi, jolle termi toimii etuattribuuttina.Copyright © 2019 Sunda Systems Oy