Sunda Web-käyttöopas
(Chrome-selain)


Sisällysluettelo

1. Nettisivun kääntäminen
2. Tekstien kääntäminen käännösikkunassa
3. Kääntimen asetukset
4. Tukipalvelut

Tässä oppaassa annetaan perusohjeet Sunda Web-lisäosan käyttöön Google Chrome-selaimessa. Voit asentaa lisäosan selaimeesi täältä.

1. Nettisivun kääntäminen

Napsauttamalla selaimen työkalurivissä olevaa Käännä-painiketta saat käännettyä selaimessa aktiivisena olevan nettisivun (kuva 1). Vaihtoehtoisesti voit valita "Sunda Web >> Käännä sivu" hiiren oikealla painikkeella aukeavasta tilannevalikosta. Sivun alkuperäiset muotoilut säilyvät käännöksessä. Kuvien, videoiden tai animaatioiden sisällä olevia tekstejä ei käännetä. Myös html-kehyksien sisällä olevat tai selainskriptien tuottamat tekstit voivat jäädä kääntymättä.

Mikäli haluat kääntää nettisivulta vain tietyn tekstipätkän, valitse teksti maalaamalla se ja napsauta osoitepalkin Käännä-painiketta tai valitse selaimen tilannevalikosta "Käännä teksti" (näytä kuva). Käännöstulos aukeaa omaan ikkunaan. Käännöstuloksen voi kuunnella puheena napsauttamalla Kuuntele-painiketta tulosikkunan vasemmassa alakulmassa.

Kääntimen kieliparin voit valita tilannevalikon kohdasta Sunda Web >> Käännössuunta (näytä kuva). Jos sinulla on käyttöoikeus sekä englanti-suomi- että suomi-englanti-käännössuuntaan, on suositeltavaa valita kohta Automaattinen, jolloin ohjelma selvittää käännössuunnan automaattisesti lähtötekstin perusteella.

Sunda Web käännin
Kuva 1. Käännä-painike selaimen työkalurivissä

2. Tekstien kääntäminen käännösikkunassa

Erillisen ikkunan tekstipätkien kääntämiseen (näytä kuva) saat avattua napsauttamalla työkalurivin Käännä-painiketta hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Avaa käännösikkuna.

Syötä käännettävä teksti tekstialueeseen ja napsauta 'Käännä'. Leikkaa-liimaa -toiminnolla voit tuoda tekstiä käännettäväksi muista ikkunoista. Käännöstuloksen voi kuunnella puheena napsauttamalla vasemman alakulman Kuuntele käännös-painiketta .

3. Kääntimen asetukset

Valitsemalla selaimen tilannevalikosta Sunda Web >> Kääntimen asetukset tai napsauttamalla käännösikkunan Asetukset-painiketta aukeaa ikkuna, josta voit valita erityissanastoja ja muita kääntimen asetuksia (näytä kuva). Valituissa erityissanastoissa olevat sanojen käännösvastineet ovat etusijalla käännöstä tehtäessä. Täten sanastojen oikealla valinnalla voidaan tarkentaa käännöstulosta. Erityissanastojen lisäksi voit valita seuraavia käännösasetuksia:

Englanti-suomi-suunta:

  • You-sanan oletuskäännös: Valitse, onko englanninkielen you-sanan oletuskäännös sinä vai te.
  • Jätä pois suomen subjekti- ja possessiivipronominit: Jos tämä on valittu, käännöksissä ei näytetä minä-, me-, sinä- ja te-subjekteja tai possessiivipronomineja ellei se ole välttämätöntä. Esim. "Me juoksemme lujaa" → "Juoksemme lujaa".
  • Jätä kääntämättä isolla kirjaimella alkavat monisanaiset termit: Valitsemalla tämä käännin tulkitsee erisnimeksi ja jättää kääntämättä termit, jotka koostuvat vähintään kolmesta sanasta, jotka kaikki alkavat isolla kirjaimella. Valinta ei vaikuta käyttäjän omista sanastoista löytyviin termeihin. Myös lausekonteksti voi vaikuttaa siihen, milloin termi tulkitaan erisnimeksi.

Suomi-englanti-suunta:

  • Kohdekieli: Valitse, onko tuotettu kieli britannianenglantia vai amerikanenglantia.

Mikäli käytössäsi on Pro- tai yrityslisenssi, voit muokata kääntimen toimintaa lisäämällä siihen omia käyttäjäsanastoja. Omien sanastojen muokkaaminen tapahtuu sanastoeditorilla, joka aukeaa tilannevalikon kohdasta Sunda Web >> Muokkaa omia sanastoja.

4. Tukipalvelut

Sunda Systems Oy:n tukipalvelu auttaa osoitteessa www.sunda.fi/tuki tai tuki@sunda.fi.Copyright © 2017 Sunda Systems Oy