Sunda Web-selainlisäosan käyttöopas

(Internet Explorer-versio)

Sisällysluettelo
1. Nettisivun kääntäminen
2. Tekstien kääntäminen käännösikkunassa
3. Pikakäännöstila
4. Käännösasetukset ja erityissanastot
5. Käyttäjäsanastot
6. Ohjelman asetukset
7. Sisäänkirjautuminen


1. Nettisivun kääntäminen

Napsauttamalla Sunda Web-palkissa olevaa Käännä-painiketta saat käännettyä selaimessa avattuna olevan nettisivun (kuva 1). Vaihtoehtoisesti voit myös valita "Käännä sivu - Sunda Web" hiiren oikealla painikkeella aukeavasta selaimen tilannevalikosta. Sivun alkuperäiset muotoilut säilyvät käännöksessä. Kuvien, videoiden tai animaatioiden sisällä olevia tekstejä ei käännetä. Myös html-kehyksien sisällä olevat tai selainskriptien tuottamat tekstit voivat jäädä kääntymättä.

Kääntimen kieliparin voit valita Asetukset-valikon kohdasta Käännössuunta (näytä kuva). Mikäli sinulla on käyttöoikeus sekä englanti-suomi- että suomi-englanti-käännössuuntaan, on suositeltavaa valita kohta Automaattinen, jolloin ohjelma selvittää käännössuunnan automaattisesti lähtötekstin perusteella.

Sunda Web käännin
Kuva 1. Sunda Web-palkki www-selaimessa

Mikäli haluat kääntää nettisivulta vain tietyn tekstipätkän, valitse teksti maalaamalla se ja napsauta Käännä-painiketta tai valitse selaimen tilannevalikosta "Käännä - Sunda Web" (kuva 2). Jos olet valinnut käännettäväksi yksittäisen sanan, näyttää käännin englanti-suomi-suunnassa myös vaihtoehtoiset käännökset sanalle, mikäli niitä on tarjolla.

Voit kuunnella käännöksen tai lähtötekstin puheena napsauttamalla Kuuntele-painiketta käännöstulosikkunan vasemmassa alakulmassa.


Kuva 2. Valitun tekstipätkän kääntäminen

2. Tekstien kääntäminen käännösikkunassa

Valitsemalla Sunda Web-palkin Asetukset-valikosta kohta "Avaa käännösikkuna" aukeaa ikkuna tekstipätkien kääntämiseen (kuva 3). Käännösikkunan saa avattua myös valitsemalla "Avaa käännösikkuna - Sunda Web" selaimen tilannevalikosta.

Syötä käännettävä teksti ja napsauta 'Käännä'. Leikkaa&liimaa-toiminnolla voit tuoda tekstiä käännettäväksi muista ikkunoista. Käännöstuloksen voi kuunnella puheena napsauttamalla Kuuntele käännös-painiketta .

Sunda Web käännin
Kuva 3. Käännösikkuna tekstien kääntämiseen

3. Pikakäännöstila

Mikäli olet valinnut pikakäännöstilan, voit kääntää nettisivulla olevan yksittäisen virkkeen napsauttamalla jotakin virkkeen sanaa. Käännettävää virkettä ei tällöin tarvitse maalata. Pikakäännöstilan saa päälle tai pois päältä valitsemalla Asetukset-valikosta kohta Pikakäännöstila (näytä kuva).

Pikakäännöstilan käännöstulos näytetään ponnahdusikkunassa (näytä kuva). Ikkuna sulkeutuu napsauttamalla sitä.


4. Käännösasetukset ja erityissanastot

Napsauttamalla Sanastot-painiketta ja valitsemalla kohta "Valitse käytettävät erityissanastot" aukeaa ikkuna erityissanastojen ja käännösasetusten valintaa varten. Valituissa erityissanastoissa olevat sanojen käännösvastineet ovat etusijalla käännöstä tehtäessä. Täten sanastojen oikealla valinnalla voidaan tarkentaa käännöstulosta. Käännin sisältää valmiina mm. talouden ja tietotekniikan erityissanastoja. Käyttäjän omien sanastojen luominen on esitelty kappaleessa 5.

Englanti-suomi-käännössuunnassa voit säätää seuraavia käännösasetuksia (kuva 4):

Suomi-englanti-käännössuunnassa on valittavissa seuraavat asetukset (kuva 5):

Englanti-suomi-kääntimen asetukset
Kuva 4. Englanti-suomi-käännösasetukset
Suomi-englanti-kääntimen asetukset
Kuva 5. Suomi-englanti-käännösasetukset

5. Käyttäjäsanastot


Omien käyttäjäsanastojen avulla voit muokata kääntimen toimintaa ja tuottaa tarkempia käännöksiä. Käyttäjäsanastojen muokkaaminen tapahtuu sanastoeditorilla, joka aukeaa napsauttamalla Sanastot-painiketta ja valitsemalla kohta "Muokkaa omia sanastoja". Omien sanastojen käyttö on mahdollista, jos sinulla on Workstation-, Pro- tai yrityslisenssi kääntimeen.

Sanastoeditorin käyttöopas löytyy täältä.

Voit lisätä uuden sanan käyttäjäsanastoon suoraan nettisivulta napsauttamalla Sunda Web-palkin Sanastot-painiketta ja valitsemalla "Lisää sana". Tällöin nettisivulla valittuna oleva sana asetetaan automaattisesti lähtökielen sanaksi.


6. Ohjelman asetukset

Sunda Web-palkin Asetukset-painikkeesta aukeaa valikko, josta voit avata asetusten valintaikkunoita sekä hakea ohjelmapäivityksiä.

Valikon kohdasta Yleiset asetukset aukeaa ikkuna (kuva 6) ohjelman yleisasetusten säätöön . Mikäli ikkunassa on ruksattuna kohta "Avaa käännetty sivu uuteen ikkunaan", avataan kokonaisten nettisivujen käännös uuteen selainikkunaan tai välilehteen. Jos suoritat käännöksen tilannevalikon "Käännä sivu"-painikkeesta, avataan käännöstulos aina uuteen ikkunaan.

Huom! Selaimessa oleva ponnahdusikkunoiden estäjä (Pop-up Blocker) saattaa estää uuden selainikkunan avautumisen automaattisesti.

Ruksaamalla kohta Pikakäännöstila tulee päälle tila, jossa nettisivulla olevan virkkeen saa käännettyä napsauttamalla jotakin virkkeen sanaa (kts. kappale 3).


Kuva 6. Yleisasetusten muokkausikkuna

7. Sisäänkirjautuminen

Ohjelma kysyy ensimmäisellä käyttökerralla käyttäjätunnuksesi ja salasanasi käännöspalveluun (kuva 7). Jos haluat kirjautua palveluun myöhemmin eri käyttäjätunnuksella, valitse Asetukset-valikosta kohta Sisäänkirjautuminen.

Jos käytät ohjelmaa Mozilla Firefoxissa, evästeet pitää olla sallittuna selaimessa.


Kuva 7. Sisäänkirjautumisen ikkuna
Copyright © 2018 Sunda Systems Oy