Kontekstisäännöt


Sisällysluettelo

1. Yleistä
2. Sääntöjen rakenne
3. Sääntötyypit
3.1 Kontekstisana
3.2 Substantiivi / Adjektiiviattribuutti
3.3 Substantiivi / Materiaaliattribuutti
3.4 Adjektiivi / Substantiivi
3.5 Verbi / Objekti
3.6 Verbi / Subjekti

1. Yleistä

Tässä dokumentissa esitellään, miten voit käyttää kontekstisääntöjä muokkaamaan kääntimen toimintaa. Kontekstisäännöissä voit antaa sanoille uuden käännöksen huomioiden lausekonteksti, joka on määritelty säännössä. Voit esimerkiksi antaa verbille käännöksen riippuen verbin objektista tai substantiiville riippuen adjektiiviattribuutista. Kontekstisääntö suoritetaan vain, jos kohdesana ja kontekstisana esiintyvät virkkeessä säännön määrittämässä rakenteessa tai relaatiossa.

Kontekstisääntöjen hallinta tapahtuu käyttäjän omien sanastojen tapaan sanastorieditorilla, joka löytyy käännöspalvelun www-käyttöliittymästä sekä käännössovelluksista kuten Sunda Tool. Sääntöjen lisäämiseksi luo ensin oma sanasto, jonka tyyppi on "kontekstisäännöt". Tämän jälkeen lisää uusi sääntö napsauttamalla Lisää sääntö-painiketta ja valitsemalla säännön tyyppi. Sääntötyypit ja niiden toiminta esitellään alla olevissa kappaleissa.

Käyttäjän omiin sanastoihin ja sääntöihin liittyvissä kysymyksissä auttaa Sundan tukipalvelu osoitteessa www.sunda.fi/tuki tai tuki@sunda.fi.

2. Sääntöjen rakenne

Kontekstisäännöt koostuvat kolmesta perusosasta, jotka tulee aina antaa säännössä.

  • Sääntötyyppi: Määrittää, mitä kielellistä rakennetta sääntö käsittelee. Toisin sanoen se määrittelee, millainen relaatio kohdesanan ja kontekstisanojen välillä pitää olla virkkeessä, jotta sääntö suoritetaan.
  • Kohdesana: Sana, jolle sääntö suoritetaan eli jonka käännöstä ja attribuutteja sääntö muuttaa.
  • Kontekstisanat: Säännölle annetaan yksi tai useampi kontekstisana, jotka määrittävät ehdon säännön suorittamiselle. Kontekstisanan tulee olla sääntötyypin määrittämässä relaatiossa kohdesanaan.

Esimerkiksi Substantiivi/Adjektiiviattribuutti-säännössä kohdesanana on substantiivi ja kontekstisanana adjektiiviattribuutti. Sääntö suoritetaan, jos substantiivin edestä löytyy säännössä määritelty spesifi adjektiiviattribuutti.

Mikäli säännössä annetaan enemmän kuin yksi kontekstisana, ne erotetaan pilkulla sääntöeditorin tekstikentässä.

Säännöille voidaan antaa myös seuraavia valinnaisia parametreja:

  • Kielelliset attribuutit: Näillä ohjataan kohdesanan kielellisiä ominaisuuksia kuten astevaihtelua tai taivutusta. Toimivat samaan tapaan kuin käyttäjäsanastoissa. Attribuuttien kuvaus löytyy täältä.
  • Kontekstisanojen käännökset: Säännössä voidaan antaa uusi käännös myös kontekstisanalle. Jos käännöstä ei haluta määrittää, jätetään kenttä tyhjäksi sääntöeditorissa tai arvoksi annetaan NIL.

3. Sääntötyypit

Sääntötyyppejä on 6 erilaista ja ne esitelty alla.

3.1 Kontekstisana

Kontekstisana-säännön avulla voit muuttaa kohdesanan käännöstä riippuen sen ympärillä olevista muista sanoista eli kontekstisanoista. Sääntö ei edellytä mitään tiettyä kielellistä relaatiota kohdesanan ja kontekstisanojen välillä. Oletusarvoisesti kontekstisanoja etsitään 7 sanan etäisyydeltä kohdesanan oikealta ja vasemmalta puolelta. Hakuetäisyyttä voi muuttaa sääntöeditorin "Etäisyys"-kentässä.

Napsauttamalla tästä näet esimerkkikuvan englannin 'cookie'-sanalle tehtystä Kontekstisana-säännöstä, joka on avattuna säännön muokkausikkunassa Sunda Tool-ohjelmassa.

3.2 Substantiivi / Adjektiiviattribuutti

Tällä säännöllä voit muuttaa substantiivin käännöstä riippuen sen edessä olevasta adjektiiviattribuutista. Tunnistettavat adjektiiviattribuutit annetaan sääntöeditorin kentässä "Adjektiivit". Jos säännöllä halutaan muuttaa myös adjektiiviattribuuttien käännöksiä, ne voidaan antaa kentässä "Adjektiivien käännökset".

» Näytä esimerkkisääntö

3.3 Substantiivi / Materiaaliattribuutti

Säännöllä annetaan substantiiville käännös riippuen sen materiaaliattribuutista. Englannin kielessä materiaaliattribuutti ilmaistaan yleensä käyttäen of-prepositiota. Esimerkkinä 'harvesting of energy = energian talteenotto', jossa substantiivilla 'harvesting' on materiaaliattribuutti 'energy'. Tunnistettavat materiaaliattribuutit annetaan sääntöeditorin kentässä "Materiaaliattribuutit". Niiden käännöksiä voidaan muuttaa kentässä "Materiaaliattribuuttien käännökset".

» Näytä esimerkkisääntö

3.4 Adjektiivi / Substantiivi

Säännöllä muutetaan adjektiivin käännöstä ottaen huomion sen oikealla puolella oleva substantiivi. Sääntö käsittelee samanlaista rakennetta kuin "Substantiivi / Adjektiiviattribuutti" -sääntötyyppi, mutta nyt kohdesanana on adjektiivi ja kontekstisanana sitä seuraava substantiivi.

» Näytä esimerkkisääntö

3.5 Verbi / Objekti

Säännölla annetaan verbille käännös riippuen sen objektista. Tunnistettavat objektit annetaan sääntöeditorin kentässä "Objektit". Säännöllä voidaan myös muuttaa objektin käännöstä. Voit tarvittaessa pakottaa objektin suomen sijamuodoksi "Partitiivin" tai "Akkusatiivin" käyttäen valikkoa "Objektin sijamuoto". Normaalisti kannattaa valita kohta "Oletus", jolloin käännin määrittää itse objektin sijamuodon tilanteen mukaan.

» Näytä esimerkkisääntö

3.6 Verbi / Subjekti

Tällä säännöllä voit muuttaa verbin käännöstä riippuen sen subjektista. Säännöllä voi muuttaa myös subjektien käännöksiä.

» Näytä esimerkkisääntö

Huom! Yllä olevan esimerkkisäännön käännös-kentässä on käytetty #-merkkiä 'täyttyä'-sanan perässä merkitsemään, että kyseinen sana taipuu 'uudelleen'-sanan sijaan. Oletusarvoisesti käännin taivuttaa vain viimeistä sanaa, jos käännös koostuu useasta sanasta.


Copyright © 2019 Sunda Systems Oy