Sunda Doc-lisäosan asennus

Lataa asennustiedosto

Asennusohjeet

  1. Käynnistä asennustiedosto ja toimi asennusohjelman ohjeiden mukaisesti.
  2. Kun asennusohjelma on suoritettu, käynnistä Word. Asennuksen onnistuttua Sunda Doc näkyy sekä Wordin pikavalikossa (näytä kuva) että omana työkalurivinä Apuohjelmat-välilehden alla (näytä kuva). Jos Sunda Doc ei tule näkyviin asennuksen jälkeen, käynnistä kone uudestaan.
  3. Lisätietoa kääntimen toiminnoista löytyy käyttöoppaasta.

Jos käännöspalvelimeen ei saada yhteyttä, tarkista koneesi palomuuriasetuksista, että Word-ohjelmalle on sallittu pääsy Internetiin.

Järjestelmävaatimukset

  • Käyttöjärjestelmä: Windows 7/8/10/11
  • Tekstinkäsittelyohjelma: Microsoft Word